TECHNOLOGIE, RELACJE, WIEDZA – PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ TERAZ

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji TECHNOLOGIE, RELACJE, WIEDZA – PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ TERAZ, gdzie uczestnicy otrzymają niezwykłą szansę na wymianę doświadczeń, zgłębienie wiedzy w obszarach innowacyjnych oraz nawiązanie kontaktów biznesowych. 

Zrzut ekranu 2015-06-8 o 13.37.42

Warsztaty – prezentacja dobrych praktyk wdrażania projektów innowacyjnych na rynek oraz stosowania nowoczesnych narzędzi daje nowe spojrzenie na innowacyjne projekty i metody zarządzania nimi.

Dyskusje – wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, motywowanie do proinnowacyjnego działania biznesowego oraz przestrzeganie przed zagrożeniami i utrudnieniami na drodze do sukcesu – wsparcie w podejmowanie decyzji biznesowych.

Prelekcje – poznanie metod i dobrych praktyk transferu i komercjalizacji technologii we współczesnych firmach, przedstawienie głównych wyzwań i ryzyk stojących aktualnie przed osobami wdrażającymi projekty – ułatwi planowanie, realizację oraz ewaluację przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój innowacji.