Kampania społeczna Legalna Kultura

Projekt Legalna Kultura to kampania społeczna, promująca korzystanie z legalnych źródeł kultury, realizowana przez Fundację Legalna Kultura.

Wraz z odbiorcami kampanii i jej partnerami Legalna Kultura tworzy bazę legalnych źródeł kultury i wspiera powstawanie nowych. Bierze udział w największych wydarzeniach kulturalnych w Polsce i organizuje warsztaty edukacyjne. Długofalowy cel projektu to budowanie świadomości odbiorców kultury w nowej, cyfrowej rzeczywistości.

http://legalnakultura.pl

Czytaj więcej

Międzynarodowy konkurs fotograficzny „Rozwój w obiektywie”

Komunikacja międzynarodowego konkursu fotograficznego zorganizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w którym pula nagród to ponad 10 000 euro.

Według wyliczeń Światowego Programu Żywnościowego ponad miliard ludzi na całym świecie cierpi z powodu głodu i niedożywienia, z czego aż 98% stanowią mieszkańcy krajów rozwijających. Aby zwiększyć zainteresowanie mieszkańców krajów Unii Europejskiej problemami i wyzwaniami rozwoju na świecie MSZ zorganizował konkurs „Rozwój w obiektywie” – na najlepsze zdjęcia nawiązujące do Milenijnych Celów Rozwoju. Do zadań Agencji należała obsługa komuniakacyjna projektu oraz dotarcie z informacją o konkursie do jak najszerszego grona osób fotografujących, także z zagranicy.

http://www.photo2011.eu/pl/

Czytaj więcej

Akademickie Mistrzostwa Świata w Programowaniu Zespołowym ACM ICPC 2012

ACM ICPC 2012 to najstarsze i najbardziej prestiżowe zawody programistyczne na świecie.

W finale w 2012, poraz pierwszy organizowanym  w Polsce przez Uniwersytet Warszawski wzięło udział 88 drużyn z całego świata. W eliminacjach wyłoniono je spośród ponad sześciu tysięcy zespołów z niemal 1.800 uniwersytetów.

Zawodom towarzyszyła niezwykła Ceremonia Otwarcia Finałów, pierwsze w Polsce widowisko „QUADROMORPHOSIS” z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii 4D, organizowana w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Ceremonię swój obecnością uświetnilili, m.in. premier Waldemar Pawlak oraz prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz – Waltz.  Imprezę poprowadził Piotr Gąsowski.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem Prezydenta RP oraz naczelnych organów państwa.

http://www.icpc2012.pl/

 

Czytaj więcej

Blokowiska.Reaktywacja

Czy trzeba jechać do centrum miasta, by „dotknąć i poczuć” kulturę? W jaki sposób zachęcić mieszkańców dzielnicy Targówek  do przeprowadzania zmian w otaczającej ich przestrzeni miejskiej? Jakie podjąć działania na rzecz poprawy jakości mieszkańców, budowy więzi i relacji między ludźmi, kształtowania w umysłach poczucia dumy? Odpowiedź stanowi rewitalizacja blokowisk. Wspólnie z artystami oraz animatorami kultury w nowoczesny sposób, krok po kroku, mieszkańcy dokonywali interpretacji działań w obszarze rewitalizacji społecznej blokowisk. Cel – wypracowanie długookresowej strategii rewitalizacji społecznej dla dzielnicy.

www.re-blok.pl

Czytaj więcej

Konkurs na Biznesplany

Konkurs kierowany do młodych ludzi (do 30 roku życia), które chcą rozpocząć działalność gospodarczą. W szczególności studentów, jako do osób o największym potencjale wiedzy, kreatywności i innowacji. Dzięki konkursowi ponad 3700 osób przesłało swój biznesplan, zaś eksperci AIP wyszkolili około 10 tysięcy osób.

www.biznesplany.pl

Czytaj więcej

Kampania Ładnego Pisania

Ogólnopolska kampania organizowana przez Polskę Przedsiębiorczą oraz markę Parker, jest jedynym tego typu przedsięwzięciem w naszym kraju. Jej ideą jest propagowanie wśród uczniów szkół gimnazjalnych w całej Polsce kaligrafii oraz zwrócenie uwagi polskiego społeczeństwa na problem zaniku umiejętności ładnego, odręcznego pisania.

www.ladnepisanie.pl

Czytaj więcej